GOLA

Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği; Karadeniz’den Türkiye’ye dair söz söyleyen ve aynı zamanda Türkiye’den Karadeniz’e seslenen bir sivil toplum örgütüdür. Evrensel kavramlarla yereldeki sorunları anlamaya, duyurmaya ve çözmeye çalışır. Yüzü Doğu Karadeniz’e dönük ancak her türde çeşitliliğe açık, hiyerarşik olmayan, çok kültürlü bir örgüttür. Tüm faaliyetlerinde şeffaftır ve herkese açıktır.

Gola, paylaşımcı ve çoğulcu bir toplum oluşturulmasını destekler, bu yönde kültürel ve sanatsal çalışmalar yürütür. Gola, ekolojist bir çizgiye sahiptir. Yaşam içindeki her türlü şiddete karşı durur ve barışçıl süreçleri destekler. Gola, tüm söylemlerinde ve çalışmalarında Doğu Karadeniz’in gerçekliklerinden ve dinamiklerinden uzaklaşmadan hareket eder. Amacı farkındalık yaratmaktır. Bu farkındalığı ilgili yerel kesimlere ulaştırırken dikte etmeden demokratik ve katılımcı bir uslubu temel alır. Gola, Doğu Karadeniz’de hidro-elektrik santrallerin yapımı, çarpık şehirleşme, bilinçsiz turizmin doğaya ve çevreye verdiği zararlara dikkat çekmeye ve çözümler üretmeye çalışır. Aynı zamanda çalışmalarında müzik, el sanatları, dil ve mimari gibi kültürel konulara da yer verir.

Gola, evrensel ve kültürel mirasa, insan yaşamına ve yerel kültürlere duyarlılık temelinde yaklaşır. Buna göre, Doğu Karadeniz’de yaşayan yerleşik halkları tanımak ve tanıtmak, kültürel birikimlerini kayda geçirmek ve gelecek nesillere taşımak hedefleri arasındadır.

Gola; akademik destekçileri, katılımcıları ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli iletişimde olan, kendini eğitimlerle ve seminerlerle destekleyen, yeni şeyler öğrenmeye açık ve paylaşımcı bir dernektir. Bundan yola çıkarak her yıl düzenlediği “Yeşil Yayla Kültür, Sanat ve Çevre Festivali” dışında “Pazartesi Toplantıları” gibi çeşitli atölyeler ve etkinlikler düzenler.

Gola, her yıl yurtiçinden ve yurtdışından katılımcılarla birlikte, ulusal ve uluslararası basın tarafından takip edilen Yeşil Yayla Kültür, Sanat ve Çevre Festivali’ni düzenlemektedir. Bu sayede, sadece ekolojik ve kültürel değerlere dikkat çekmek değil, aynı zamanda yerel ekonomiyi canlandırmak ve yöresel üretimi arttırmak amacına da katkı sunar.