Doğu Karadeniz Meyve Mirası ve Sürdürülebilir Yaşam Projesi

Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği; uzun yıllardır Doğu Karadeniz Bölgesi’nde organize ettiği Yeşil Yayla Festivali ile edindiği deneyimleri, oluşturduğu ilişki ağlarını genişleterek yeni bir düzleme taşımaktadır. Gola; ekoloji alanındaki çalışmalarına ”Tarım Projesi” ile bir yenisini daha eklemektedir. Bu proje DOĞU KARADENİZ MEYVE ÇEŞİTLERİ, KÜLTÜREL MİRAS, VERİTABANI OLUŞTURMAYI, KORUMA ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ÖYKÜLERİNİ KAYIT ALTINA ALMAYI hedeflemektedir. Yöntem olarak ‘sözlü tarih’i kullanarak, pilot köylerde yapacağı görüşmelerle gölgede kalmış bir yaşamın izlerini arayacaktır. Böylelikle oluşturulacak veritabanında meyve çeşitlerinin belgeleri, kültürel miras ve yaşam hikayeleri yer alacaktır. Tüm çalışmaların fotoğraf ve video ile görsel olarak da belgelenmesi hedeflenmektedir.

Gola; bölge insanının sahip olduğu değerlerin fark edilmesine aracılık ederek, yok olmaya yüz tutmuş meyvelerin tekrar yetiştirilmesini desteklemektedir. Çeşitli nedenlerle doğadan uzaklaşmış Laz halkına, bir zamanlar onunla kurduğu derin ve bilge ilişkiyi hatırlatmayı amaçlamaktadır. Geleneksel meyvelerin lazca isimlerine ulaşmak çalışmanın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Gola, kültürel mirasın yaşam öykülerini toplayıp belgeleme sürecini öğrenerek, yerel biyo-kültürel kaynak kişilerle doğrudan bir ilişki sağlayacak ve Gola ekibi daha ileri çalışmalar için bilgi toplama araçlarını geliştirmiş olacaktır.

Projede orman mühendisi, botanikçi, sosyolog ve deneyimli derlemecilerin bulunduğu bir ekip yer almakta ve çalışmalara yerel araştırmacılar büyük destek sağlamaktadır. Bu bilgiler hem köylerden kaynak kişilere ulaşılması konusunda yardımcı olmakta, hem de bölge tarımı ile ilgili karşılaşılan sorulara ışık tutmaktadır. Proje İstanbul ve Doğu Karadeniz’de gerçekleşen sürdürülebilir yaşam atölyeleri ve eğitimleriyle desteklenmektedir.

Uzun soluklu bir çalışmanın sonunda proje, meyve çeşitlerini bulacak, kayıt altına alacak, onların hayatta kalmalarını destekleyecek ve bölgede sürdürülebilir yaşam koşullarına katkı sağlayacak etkinlikler düzenleyecektir. Yine bu çalışma sonunda yerel üreticiler ve tüccarların aktif katılımıyla pazarlama stratejileri geliştirilecek ve bu yolla yerel ekonomi desteklenmiş olacaktır.
Proje süreci ve elde edilen veriler paylaşıma açılacaktır…

 

Projeler →