Tüzük

DERNEĞİN ADI : Yayla (GOLA) KÜLTÜR, SANAT ve EKOLOJİ DERNEĞİ

MERKEZI : İstanbul İlindedir.

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI

Yerel, ulusal ve evrensel değerler ışığında, özellikle derneğin ilgi alanına giren bölgede ve çalışma alanında; kültürel, sanatsal, sportif, turistik, çevresel ve ekolojik çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları toplumla, toplumun yararına kullanmaktır.

AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

MADDE-1/A-Evrensel ve ulusal kültürümüzün bir parçası olan yerel değerlerle ilgili bilgi toplayıp, öncelikle bilgi birikimini oluşturmak.

MADDE-2/B-Bilgi birikimimizdeki değerlerin geliştirilmesi, mevcut değerlerin korunması ve çağdaşlaştırılması için çalışma planları hazırlayıp, yürütmek.

MADDE-3/C-Çalışmaların sonucunu yerel, ulusal ve uluslararası toplumlarla paylaşmak.

MADDE-4/1-a) Müzik, Halk Edebiyatı, Görsel Sanatlar, Tiyatro, Halk Oyunları ve El Sanatları gibi bütün folklorik değerleri; çağdaş teknik olanaklarla araştırıp, belgeler.

MADDE-5/2-a) Biyolojik varlıkları inceleyip, bu değerlerin çevresel etkileşimini araştırıp belgeler.

MADDE-6/1-b) Toplumun ekonomik ve sosyal yönden gelişimini sağlayacak panel, konferans, seminer gibi etkinlikleri planlaşıp uygulamaya koyar.

MADDE-7/2-b) Tiyatro, müzik ve dans gruplarının kurulmasını ve çalışmalarını destekler. Tulum, kemençe, kaval, çonguri ve ritm aletleri gibi yörede kullanılan geleneksel enstrümanlar basta olmak üzere öğretme amaçlı kurslar açar. Bu çeşit yöresel çalgıların yapımı, üretimi, korunmasını destekler veya üstlenir. Ve bu çalışmalar için gerekli enstrümanları, giysi ve aksesuarları temin eder. Halka temsiller, konserler verir. Yarışmalar düzenler.

MADDE-8/3-b) Kültürel ve sanatsal içerikli etkinliklerin yürütüleceği, çalışmaların yapılacağı mekanların sağlanması, kiralanması, ısıtılması ve donatılması gibi gerekli koşulları sağlar.

MADDE-9/4-b) Halk Masalları, ninnileri, destanları, türküleri, şiirleri ve ağıtları gibi halk edebiyatı ürünleri ile ilgili konularda konularda bilgi birikimi olan y.redeki insanların, dernekte bilgi birikimlerini yeni nesil ile paylaşmaları, aktarmaları ve öğretmeleri için gerekli koşulları sağlar ve bu yönde kurslar açar.

MADDE-10/5-b) Yöresel coğrafi, sosyal, kültürel ve sanatsal materyallerin tanıtım amacı ile belgeseller, diziler görsel ve yazılı materyaller hazırlar-hazırlatır. Geleneksel düğün, nisan sünnet ve cenaze vb. gibi organizasyonlar yapar. Çeşitli müzik etkinlikleri ve konserler düzenler. Yörenin gençliğine yönelik folklor, müzik ve kültür çalışmaları ve kurslar düzenler.

MADDE-11/6-b) Yörede ekolojik dengelerin korunması, çevre kirliliği , ses kirliliği, orman tahribatı, denizlerin ve akarsuların kirletilmesi ,çöplük ve çöp tahribatı, kimyevi maddelerin zararları, erozyon gibi eko sisteme yapılan tahribatın; tüm canlılar üzerindeki etkilerini araştırır. Ulusal ve uluslararası projeler hazırlar ve yürütür, bu konuda toplumu bilinçlendirmek için çeşitli paneller, konferanslar açık hava toplantıları yapar.

MADDE-12/7-b) Amaçları gerçekleştirmek için bölgesel veya ulusal düzeyde şubeler açar. Salonlar ve mekanlar kiralar.

MADDE-13/8-b) Gençlerin bedensel ve zihinsel gelişmelerine yardımcı olacak yüzme, yürüyüş dağcılık, rafting gibi doğa sporları organize eder ve bu tür etkinliklere destek sağlar.

MADDE-14/9-b) Dernek bünyesinde kütüphane bulundurur. Kitap, dergi vb. yazılı basımların kütüphaneye bağısını alır. Okunmasına yönelik aktiviteler sağlar.

MADDE-15/10-b) Yörede; dokumacılık, marangozluk, oymacılık, heykel, mimari sanatlar, resim vb. geleneksel zanaatlar üzerine sanatsal faaliyetler düzenler. Y.re geleneksel mimarisinin korunması, yaşatılmasını sağlar, teşvik eder. Bunlara yönelik kurslar açar.

MADDE-16/11-b) Y.resel ürünlerin ve mahalli yemeklerin yapımına ve tanıtımına yönelik kurslar açar. Günler, geceler ve kermesler tertip eder.

MADDE-17/12-b) Etnografya müzesi açmaya yönelik çalışmalar yapar. Geleneksel araç ve gereçlerin bu doğrultuda toplanmasını sağlar ve organize eder.

MADDE-17/1-c) B. maddesinde adı geçen tüm faaliyetlerin yurt çapında ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına yönelik festival, fuar, sergi, panel vb. etkinlikler düzenler.

MADDE-18/2-c) Yine bu faaliyetlerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik kitap, dergi, gazete, kaset, CD, VCD, DVD basımı , belgesel, fotoğraf, video, sinema, televizyon, internet yayını vb. gibi etkinlikleri hazırlar.

MADDE-19/3-c) Ulusal ve uluslararası derneklerle işbirliği yapar.

MADDE-20/4-c) Derneğe ait web sitesi hazırlanıp, çalışmalar hakkında bilgiler, resimler, videolar yayınlanır.

MADDE-21/5-c) Yöresel sanatçıların ve y.re kültürünün ulusal ve uluslararası ortamda ve/veya medyada tanıtımı, konser ve festivallere gönderilmesini organize eder.

MADDE-22/6-c) Yöresel sanat ürünlerinin ve el sanatlarının yurt içinde ve yurt dışında hazırlanması, tanıtılması ve gösterilmesini organize eder.

MADDE-23/7-c) Yöresel gıda maddelerinin ulus ve uluslararası hazırlanışı, tanıtımı ve gösterilmesini organize eder.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE-24 Genel Kurul Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde- 25 18 yasını doldurmuş bireylerin en az bir üyenin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile kaydı yapılır. (Derneğe ait üyelik formunu doldurmalıdır.)

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi seklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kisilerdir.

 

nateurs sont assez fous pour se croire capables d le Canadien

Nous sommes le 17 octobre 2004, au Fenway Park de Boston, quelques heures avant le quatrime match de la srie de championnat de la Ligue amricaine entre les Red Sox et les Yankees.

Les Red Sox accusent un retard de 0 3 dans la srie. Et la veille, les Yankees les ont torpills de 22 coups srs pour ainsi leur infliger un gnant revers de 19 8. Dans l’esprit de tout le monde, l’limination des Red Sox n’est plus qu’une cheap jerseys formalit.

Dans son cheap jerseys outlet livre intitul The Red Sox Years, le grant bostonien de l’poque, Terry Francona, raconte avoir balay son vestiaire du regard avant cette fameuse quatrime rencontre.

L’mission Animal House jouait la tl. Comme l’habitude, Gabe Kapler s’est dirig vers la salle d’entranement; Bronson Arroyo grattait sa guitare; Tim Wakefield tait assis devant son casier et tentait de complter un casse tte et Johnny Damon brossait sa glorieuse chevelure. Jason Varitek tournait les pages d’un gros cartable trois anneaux et passait en revue les habitudes des frappeurs des Yankees, tandis que Pedro Martinez tait en retard pour la sance d’tirement prcdant l’exercice au bton.

Sans compter le premier but Kevin Millar, qui ne cessait de rpter voix haute : Ils feraient mieux de ne pas nous laisser gagner ce soir! Parce que si nous gagnons, nous reviendrons demain avec Pedro, puis avec Schilling dans le match d’aprs. Ensuite, tout peut arriver dans un septime match!

Francona s’est alors dit: Les gars sont OK. Ils sont assez fous pour croire que nous pouvons remporter cette srie.

Quatre jours plus tard, les Red Sox devenaient la premire quipe de l’histoire du baseball majeur surmonter un retard de 0 3 pour remporter une srie d’aprs saison. Et une semaine aprs cette victoire historique, ils balayaient les Cards de St. Louis et gagnaient la Srie mondiale, mettant ainsi fin aux 86 ans de la maldiction du Bambino.

J’en imagine certains bondir de leur sige. Je vois o vous vous en allez avec ce parallle monsieur le chroniqueur, et vous tes dans le champ!, qu’ils se disent. Les Snateurs d’Ottawa n’ont rien voir avec les Red Sox de Boston de 2004! Rien voir! Et puis, Ottawa ne battra jamais le Canadien et Carey Price quatre fois de suite!

Bien sr que les Snateurs ne sont pas les Red Sox de 2004. Du moins, jusqu’ preuve du contraire.

Par contre, quand on relit les paroles de Terry Francona, il existe effectivement un parallle clair entre les deux quipes. Comme les Red Sox de 2004, les Snateurs sont assez fous pour croire qu’ils peuvent remporter cette srie. Les deux derniers mois les ont programms pour croire que tout est wholesale jerseys china possible.

la mi fvrier, ces gars l avaient moins de 5 % de chances de participer aux sries liminatoires. Ils ont plac un inconnu devant le filet, l’inconnu s’est faonn une fiche de 20 1 2 et ils ont russi l’un des plus gros revirements de l’histoire du hockey.

Il n’y a rien de pire que des adversaires incapables de reconnatre que les probabilits ne sont plus de leur bord, que l’heure est venue et qu’ils doivent dbarrasser le plancher.

Mercredi soir, alors qu’ils taient acculs au mur, les Snateurs ont finalement renou avec la recette qui leur avait permis de se qualifier pour le grand tournoi printanier. Ils ont cess de jouer au rugby (ils ont rduit leur total de mises en chec de prs de 50 %), ils ont resserr leur dfense et ont adopt un style patient qui, compte tenu de leur profondeur en attaque, fait souvent basculer le sort en leur faveur.

Erik Karlsson, qui est gros comme un barreau de chaise, a cess de pourchasser tout le monde sur la patinoire et s’est concentr sur son rle: faire circuler la rondelle et appuyer l’attaque. Auteur du but gagnant, Mike Hoffman s’est montr si responsable en dfense que Dave Cameron l’a promu au sein de sa seconde unit. Marc Mthot a mthodiquement puni tous ceux qui s’approchaient du filet des Sens. Et on n’a plus revu Mark Borowiecki, un cinquime dfenseur, s’aventurer au fond du territoire du Canadien pour matraquer Tom Gilbert.

De leur ct, aprs avoir t pilonns lors des matchs prcdents, les hommes de Michel Therrien ne donnaient pas l’impression de vouloir s’aventurer dans les zones douloureuses. Limit seulement 7 chances de marquer un norme contraste par rapport aux 25 chances cres par les Snateurs le Canadien a t domin dans toutes les phases du jeu. Totalement.

Oubliez le pointage de 1 0 du dernier match. Depuis le dbut de cette srie, aucune des deux quipes n’avait domin une rencontre comme l’ont fait les Snateurs mercredi soir.

Pour sceller une srie 4 de 7, il faut savoir tuer l’espoir qui anime l’quipe adverse. En livrant une performance aussi beige dans la quatrime rencontre, le CH a plutt ragaillardi ces illumins, qui se croient investis d mission et qui refusent de mourir depuis des mois.

Michel Therrien et ses hommes viennent d’entrer dans la mme zone o Kevin Millar situait les Yankees le 17 octobre 2004: ils feraient mieux de ne pas laisser les Snateurs remporter le cinquime match vendredi soir.

Parce que le sixime match sera disput Ottawa. Et parce que dans un septime match, tout peut arriver

En 2004, Millar salivait l’ide de voir dbarquer Pedro Martinez et Curt Schilling sur la butte dans les matchs 5 et 6 contre les Yankees. Ce printemps, les Snateurs ne sont pas en reste. S’ils l’emportent vendredi soir, leur gardien Craig Anderson pourra se vanter d’avoir remport six de ses huit derniers matchs liminatoires contre Carey Price et le CH.

Il est facile d’imaginer la suite. S’il s’incline ce soir, le CH commencera nager dans le ngatif et camper le rle du favori qui a tout perdre et qui, aprs tout, n’a pas connu une si belle fin de saison. Et si les Snateurs gagnent, ils retrouveront la confiance et l’erre d’aller qui leur ont permis de connatre une saison historique. Ils seront encore plus cheap jerseys china fous , assez pour croire que plus rien ne peut les arrter.Articles Connexes:

signor Alteri che così fan tutte, che http://worldwaronelit.ca/cheap-jerseys-cheap-wholesale-jerseys-free-shipping-9ji90-wholesale-jerseys-from-china/ i rischi concreti approssimano lo zero. In definitiva http://www.us-cagnes-athletisme.com/?p=5490 il http://www.pgecurrents.com/ dottore si impegnava a seguire personalmente il caso della giovane Marianna e a trattare costei con la cura che avrebbe riservato alla sua stessa figlia. In fondo, disse Bagorscik, la ragazza è maggiorenne http://www.fangraphs.com/fantasy/ Wholesale NHL Jerseys e deve imparare ad assumersi le proprie responsabilità. La signora Alteri ebbe http://auto.ferrari.com/ difficoltà a prendere sonno per un paio di notti, problema superato grazie a una ventina di gocce di Tavor, e Marianna ebbe il suo nuovo naso. Operazione a fine di giugno, convalescenza tutto luglio, in agosto abbronzatura di rito e a settembre il nuovo naso fu pronto per la stagione lavorativa, perfettamente integrato.A vent’anni Marianna Alteri desiderò di gonfiarsi le labbra. http://www.enginshoes.com/?p=2866 Solo leggermente. Non una bocca da troione, ma un canottino di http://afraidofheights.de/?p=89 salvataggio per http://midscantravel.com/?p=812 un broncio irresistibile. ora, del resto, che http://m50d.com/?p=92347 io diventi più donna. Questa volta telefonò personalmente a Bagorscik
engagement rings 131l Diamond Engagement Rings The Ultimate Selection of EverybodyPurchasing s isn’t that simple as it looks to be. Essentially, when you go out in the market for obtaining http://ahealthierphoenix.com/ an http://fresh2u.ca/ you find various kinds of shopkeepers as well as a wide range http://www.datavoice.net/ of designs and styles http://www.everyjoe.com/ of the s. As well as simultaneously for any non professional individual it is very difficult to distinguish between actual and fake ones.Therefore, while you prefer to buy an there are quite a few things that you need to consider to make sure an ideal as well as reasonable purchase. To http://theminiart.pl/ begin with you http://www.lucilleroberts.com/blog/uncategorized/national-coffee-day need to think about the design as well as quality of your . You must http://www.pandablogger.com/guides/cheap-jerseys-cheap-jerseys-from-china-free-5dq146-wholesale-jerseys-from-china.html make it sure that the diamond ring you are purchasing is actually of top quality also it will go a long way. Similarly, it is possible to never prefer a method that is not http://www.conquertheunhealthyyou.ca/ in fashion. It is always good http://linkcosplay.ueuo.com/?p=383 to keep in touch with the most recent styles and fashion, http://cuse.iitb.ac.in/cheap-jerseys-cheap-jerseys-free-3ka337-wholesale-jerseys-from-china/ since it assists a great deal while purchasing. http://www.belgrade2013.com/slider/cheap-jerseys-nfl-jerseys-china-free-shipping-9eh07-wholesale-jerseys-from-china/ Subsequently, you should try to find a diamond
disappointed" over continuing delays in the case, and in the dismissal of http://www.blackbeltseduction.com/blog/archives/1247 Artemisa’s claim. He said http://www.rateit.uk.com/?p=2052 the surviving daughter should have her day http://knittingisglutenfree.com/wp/ in court. Fasano said http://www.mannauk.org/cheap-jerseys-wholesale-nba-jerseys-free-shipping-5hh67-wholesale-jerseys-from-china/ he is in http://www.localtraders.com/tradesmen/ discussions with Sen. Eric Coleman, D Bloomfield, co chairman of the judiciary committee, and supports the legislature’s acting on its own in this case. Coleman has not returned messages from The Courant. Reardon http://www.mytopoff.com/cheap-jerseys-cheap-jerseys-free-8fw664-wholesale-jerseys-from-china/ said the case should have proceeded to this stage months and months ago. Vance has said he does not comment on pending cases. wholesale nba jerseys from china Reardon noted that a schedule that Vance included with his rulings sets a June 23 deadline for filings in the case. A hearing would be held sometime after that. http://www.pz2.edu.pl/blogchemikow/?p=571 In October, the claim will be 3 years old. At that point, the legislature can http://www.filmifullindir.net/cheap-jerseys-cheap-nfl-jerseys-free-6dq582-wholesale-jerseys-from-china/ act unilaterally on the claim. Reardon said he will leave in place his request for legislative action. "At this point, we would have expected much more from the claims commissioner. Two
degree assault. The van driver, Officer Caesar R. http://www.blisstree.com/ Goodson Jr., faces http://djdannya.tk/ up to 30 years on the murder charge, and 10 years each for involuntary manslaughter, assault and "manslaughter by vehicle." All of the officers also face http://vientoafavor.cl/archives/9882 a charge of misconduct in office. Mayor Stephanie Rawlings Blake http://601bisang.com/archives/16532 said these charges should lead to a change in culture for the police. http://gryphon-life.com/ "To those of you who wish to engage in brutality, misconduct, racism and corruption, let me be clear: There is http://nantes.apbg.org/2015/09/16/cheap-jerseys-cheap-jerseys-from-china-free-5nm528-wholesale-jerseys-from-china/ no place in the Baltimore City Police Department for you," she said. Mosby said she comes from five generations http://5online.tv/cheap-jerseys-cheap-nfl-jerseys-free-0zw073-wholesale-jerseys-from-china/ of police officers, that she respects and honors how police serve the people, and that this case http://blog.crazysales.co.nz/2015/09/16/cheap-jerseys-cheap-jerseys-free-0rn499-wholesale-jerseys-from-china/ should in no way damage http://www.melorita.com/blog/?p=802 the relationship between police and prosecutors in Baltimore. She swiftly rejected a request from the Baltimore police officers union asking her to appoint a http://www.moneycounters4u.com/articles/cheap-jerseys-cheap-jerseys-from-china-free-1jn484-wholesale-jerseys-from-china-584 special independent prosecutor because of her http://centreliz.com.ua/uncategorized/cheap-jerseys-cheap-jerseys-china-free-shipping-2xk53-wholesale-jerseys-from-china/ ties http://www.net-book.it/?p=663 to attorney Billy