BEYOND TEA: From field to pot, tea in space and memory

BEYOND TEA: From field to pot, tea in space and memory

Gola, which continues its work by prioritizing speaking locally in the Eastern Black Sea region, which is its field of work, focused on tea in the spring of 2021. In our program, we have planned to clear the journey of tea, which has been going on for more than 70 years in the region as an industrial product, from daily politics and open it to the multi-vocal participation of actors from civil society, academia and local.Our imagination is to look at the space transformed by tea, to human and commodity relations, to the traces in memories, to talk beyond the present of tea, to learn from each other.

ÇAYDAN ÖTE:

Tarladan Demliğe, 

Mekân ve Bellekte Çay

​10-11 ve 17 NİSAN 2021

Zoom Üzerinden Çevrimiçi Çalıştay & Forum

ÇAY ÇALIŞTAYI PROGRAM AKIŞI:

1.GÜN - 10 Nisan Cumartesi 

1. OTURUM  

Çayın Dünü

Kolaylaştırıcı: Özlem Şendeniz

Berna Güler

    Üretim İlişkilerinin Dönüşümü: Tarladan Çaya Bir İzlence

​İrfan Çağatay

    Çayın Üzerine Kurulduğu Tarım Geleneği

​Fatma Genç

    Bir Metanın İzinde Türkiye’de Çayın Öyküsü

2. OTURUM  

Tarladan Demliğe

Kolaylaştırıcı: Rahşan İnal

Recep Koyuncu

    1918-1947 Yılları Arasında Rize’de Çay Tarımının Serüveni 

Elif Karaçimen/ Ekin Değirmenci

  Doğu Karadeniz’in Değişen Toplumsal, İktisadi ve Ekolojik Yapısını Çay Üzerinden Okumak

Rahşan İnal 

    Bahçeden Fabrikaya Çayın İşçileri

​Evun Okumuş

   Gündelik Hayat; Çay ve Çay Kültürünce Yaratılan Sembolik Dünya

​3. OTURUM 

Fotoğraf Sergisi

Kolaylaştırıcı: Güneşin Aydemir

 Özcan Yüksek

  Yağmur Kokulu Çay

2.GÜN - 11 Nisan Pazar

4. OTURUM  

Çayın Yükünü Taşıyanlar

Kolaylaştırıcı: Fatma Genç

Melda Yaman 

    Tarımda Kadın Emeği

​Nihan Ciğerci Ulukan /Umut Ulukan

    Çay Tarımı ve Göçmen Emeği

​Aslıhan Yılmaz Uzun

   Çay Tarımında Kadın Emeği

5. OTURUM  

Ve Doğa... Ve Mekan... Ve Bellek...

Kolaylaştırıcı: S:Refika Kadıoğlu

Melek Göregenli 

    Ormanla Giden Çayla Gelen: Mekan Zaman Bellek

​İbrahim Ö. Kaboğlu

    Ekoloji ve Mekan İlişkisinde Hak ve Özgürlüklerin Bütünlüğü 

​Fuat Ercan

   Karadeniz’i Ne Yapmalı? Kalkınma İdeolojisinin Gizledikleri

S. Refika Kadıoğlu

  Çaydan Önce... Çaydan Sonra...

6. OTURUM  

Karikatür Sergisi

Kolaylaştırıcı: İrfan Çağatay

Erhan Yaşar Babalık

  Karadeniz’de Bir Başka Yeşil: Çay

3.GÜN - 17 Nisan Cumartesi

7. OTURUM  

Forum: Çaydan “Öte” Çaydan “Ziyade”

Fatma Genç /Özlem Şendeniz /İrfan Çağatay

  Bizden Bize: Çayın Her Hali

8. OTURUM  

Belgesel Gösterimi ve Söyleşisi

Kolaylaştırıcı: S. Refika Kadıoğlu /İrfan Çağatay

İlkay Nişancı

    Belgesel: Bir Yudum Bekleyiş

​İlkay Nişancı

    Beklemek Doğu Karadeniz'in Doğası Mı? 

 

Share